Site bijgewerkt op 7 juli 2020
Site bijgewerkt op 7 juli 2020

 

Belangrijke zaken

sponsorklks

Verslagen van de meest recente activiteitenEr is geen recente diashow aanwezig. Hierbij een compilatie van de vorige activiteiten.

Organisatoren activiteiten bereiden voor

Alle maatregelen die zijn getroffen i.v.m. de uitbraak van het coronavirus heeft voor iedereen veel impact (gehad). Reizen was lang vrijwel onmogelijk, sociale contacten moesten worden opgeschort en scholen en veel bedrijven gingen dicht.

De oorzaak en noodzaak waren duidelijk: mensen werden ernstig ziek, velen overleden zelfs en natuurlijk leefde iedereen vooral met hen mee.
Maar ook de gevolgen voor hen die niet ziek waren, waren groot.

Dat gold ook voor de, altijd enthousiaste, organisatoren van de activiteiten en evenementen van de VOR. Na de grote drukte, direct na de “Lock-down” toen al het geplande moest worden afgezegd, staat men nu in alle onzekerheid “te trappelen” om weer te gaan organiseren, b.v. de kerstlunches.

Inmiddels zijn formeel de maatregelen versoepeld en lijkt er meer mogelijk. Er is echter nog veel onzekerheid. De leden van de commissie “praten u bij”. De plannen en afwegingen kunt u lezen via de onderstaande link.


Vacatures Commissie Sociaal

Elke vereniging draait goed op basis van betrokken, meedenkende leden en vooral op vrijwilligers, die taken voor de vereniging op zich willen nemen. Uiteraard geldt dit ook voor de VOR.

Momenteel heeft Commissie Sociaal twee vacatures en wel voor de regio’s Overijssel-02 (omgeving  Zwolle-Steenwijk) en Zuid-Holland-05 (rondom Rotterdam-Schiedam-Hoek van Holland) In de regio’s wonen respectievelijk tien en vijftig leden.

Kort samengevat gaat er het erom dat leden “iets” van de VOR horen op hoogtijdagen en op tijden van wel en wee.
Ook kan een VOR-lid als er een sociaal probleem speelt contact opnemen met “zijn of haar” commissielid met vragen om bijstand of adviezen. Deze laatste gaat dan na of verwijzing of advies mogelijk c.q. nodig is.

Wie wil er voor een aantal VOR-leden deze, niet al te uitgebreide, maar toch zo belangrijke taak verrichten en de Commissie Sociaal, van momenteel ongeveer dertig leden, versterken?
Verdere informatie en de wijze van reageren vindt u via onderstaande link

UPDATE: Gelukt ! Een VOR-lid heeft zich gemeld voor de vacature Overijssel. Heerlijk dat er weer een lid op deze manier een extra bijdrage wil leveren. Wie volgt voor de tweede vacature. U doet er een aantal mede-VOR-leden echt een groot plezier mee.


Aangeboden boeken Ton Knoester

De echtgenote van de, helaas enkele jaren geleden overleden, Ton Knoester, warm supporter van de VOR en zeer actief lid van het Kernteam ‘4 the future’, heeft de boeken van Ton uitgezocht.

Zij vraagt zich af of er VOR-leden zijn, die interesse hebben in één of meer van zijn ‘RWS-gerelateerde’ boeken.
Uiteraard waarderen we dit aanbod en het feit dat zij aan de vereniging denkt zeer.

Via onderstaande link treft u een overzicht van de, bijna alle ‘als nieuw’ uitziende, boeken en de wijze waarop u uw belangstelling kenbaar kunt maken.


RWS presenteert jaarbericht 2019

RWS heeft in een persbericht medegedeeld dat het jaarbericht over het jaar 2019 is uitgekomen
Vanaf nu gebeurt dat uitsluitend nog digitaal.

U kunt het persbericht vinden via onderstaande link. Het jaarbericht treft u aan via:  https://www.magazinesrijkswaterstaat.nl/rwsjaarbericht


Gevolgen van het Coronavirus voor activiteiten

Gezien alle adviezen rond het heersende Corona-virus en in het belang van de gezondheid van onze leden zijn momenteel BINNENLANDSE VOR-activiteiten,
DIE T/M SEPTEMBER ZOUDEN PLAATSVINDEN  geannuleerd.
Bij annulering krijgen deelnemers en de leden op de wachtlijst persoonlijk bericht en zal de eigen bijdrage worden gerestitueerd. Verdere afspraken  m.b.t. deze geannuleerde activiteiten vindt u via onderstaande link 

Over de buitenlandse reizen (naar Toscane) vindt nog overleg plaats. Deelnemers worden op de hoogte gehouden als er meer duidelijkheid is.

 


Extra VOR reis naar Toscane

Eind november werd een prachtige reis naar Toscane aangeboden Deze was binnen 3 uur vol geboekt.

Er meldden zich meer dan gegadigden dan er plaatsen beschikbaar waren en dat overtuigde de organisatoren dat een tweede reis toch wel erg gewenst was.
En het is gelukt, de tweede reis vertrekt een week later n.l. op 23 september.

Tijdens deze prachtige reis maakt u kennis met het wereldberoemde Toscane. De streek is bekend om zijn kunstgeschiedenis, het prachtige landschap met glooiende heuvels, rijen cipressen, wijn- en olijfgaarden, schitterende middeleeuwse steden en mediterrane zon.

De reis begint in Pisa, met de beroemde scheve toren, gevolgd door Lucca en Florence, de kunststad, die zijn roem dankt aan de familie Dei Medici.
Ook het prachtige Siena, Carrara en Pistoia komen aan bod in deze reis.

Heeft u belangstelling? Wees op tijd, want een derde reis zit er niet in. Lees verder en meldt u aan.

Met de VOR op reis...of niet..of toch wel

Een paar jaar terug is de VOR begonnen met het organiseren van buitenlandse reizen. Na een voorzichtige start werd “met de VOR op reis” zelfs zo populair, dat de reis naar Toscane met 100% werd overschreven en een tweede reis kon worden aangeboden.

En toen kwam het corona-virus. Wat een teleurstelling

Alle andere activiteiten van de vereniging zijn tot eind september zijn geannuleerd. Deze reizen worden echter wel aangehouden omdat deze niet zo kunnen worden geannuleerd, als andere activiteiten (mochten we dat al willen).
Daarom blijven ze staan en zichtbaar in de agenda van de VOR, maar er kan niet meer ingeschreven worden, ze zijn gesloten!

De deelnemers aan de reizen worden door de organisatoren doorlopend op de hoogte gehouden over de voortgang, de ontwikkelingen op het gebied van versoepeling, de reis(on)mogelijkheden enz..
En of de reizen doorgaan? Het is niet te voorspellen, maar we blijven positief!

Hoe het ook wordt en wat we ook gaan doen: de veiligheid en de gezondheid van onze leden staat altijd voorop!


Opzet commissie Kennis van start

In de Algemene Vergadering (AV) van 19 februari j.l. is er door de aanwezige leden het rapport van de Werkgroep ‘Heroriëntatie taakinvulling commissie Kenniskring en samenspel bestuur-commissie’ geaccepteerd, met daarin ook de functie van de nieuw op te richten Commissie Kennis.

Inmiddels is een oprichtingscommissie samengesteld en aan de slag gegaan.
Voor de diverse kennisvelden binnen de nieuwe commissie zal men vrijwilligers zoeken, die de nieuwe commissie Kennis vanaf september 2020 gaan bemensen.

Wanneer er meer duidelijkheid is over deze vacatures, dan worden deze geplaatst op deze website.


Afgesproken is, dat de oprichtingscommissie de VOR-leden op de hoogte houdt van de voortgang van de werkzaamheden via de VOR-nieuwsbrief en -website.


Boek Koos Spee

De heer Koos Spee, begonnen als politieagent, na een rechtenstudie jaren gewerkt als officier van justitie en de laatste jaren van zijn carrière gediend als landelijk verkeersofficier en hoofd van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie, heeft recent een boek uitgebracht met de titel “Een flitsende carrière“.

Een van de VOR-leden heeft nog met deze beroemde en gedreven “politieman” en jurist gewerkt en geeft enthousiast een korte recensie van het boek.

Wellicht een echte aanrader voor een aantal heerlijke leesuren in de tuin of op het balkon, nu meer Nederlanders dan anders de vakantieperiode thuis doorbrengen.
 

RWS zoekt twee ervaren werktuigbouwers

In contact met de VOR heeft RWS laten weten op zeer korte termijn op zoek te zijn naar één, (liefst) twee ervaren werktuigbouwkundigen, die verstand hebben van bruggen, staalwerk en conservering, en mogelijk houten dekken, en die zo spoedig mogelijk zouden kunnen beginnen met onderstaande werkzaamheden.

Het betreft inzet ten behoeve van het specificeren van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, die spoedig moeten worden uitgevoerd aan de Merwedebrug bij Papendrecht. Er bestaan serieuze problemen in de functionaliteit van de hoofddraagconstructie o.a. door ernstige corrosie. Bij de inzet van de twee werktuigbouwers gaat het voornamelijk om het opstellen van vraagspecificaties.

De werkzaamheden kunnen grotendeels thuis worden uitgevoerd. RWS stelt voor de thuiswerkzaamheden de benodigde ICT hulpmiddelen (laptop, beeldscherm) beschikbaar in verband met de corona epidemie.
Verdere informatie treft u aan via onderstaande link


Regio-activiteiten, die landelijk zijn opengesteld.LET OP IN VERBAND MET HET CORONA-VIRUS KAN OP DIT MOMENT NIET VOOR ACTIVITEITEN WORDEN INGESCHREVEN  

HOUDT DEZE WEBSITE IN DE GATEN VOOR WIJZIGINGEN