Site bijgewerkt op 22 september 2020
Site bijgewerkt op 22 september 2020

 

Belangrijke zaken

sponsorklks

Verslagen van de meest recente activiteiten

16 september 2020 Overleden de heer Ko de Keizer

voor meer informatie kijk bij de familieberichtenEr is geen recente diashow aanwezig. Hierbij een compilatie van de vorige activiteiten.

Smiley face Verzoek Stichting Pensioenlegioen

Onlangs is de Stichting Pensioenlegioen opgericht. Deze Stichting Pensioenlegioen wil actie gaan voeren, te beginnen met advertenties en spotjes. Reden is het feit, dat al twaalf jaar lang de pensioenen niet zijn geïndexeerd.

Genoemde Stichting heeft de VOR schriftelijk om (financiële) steun gevraagd.

Het bestuur van de VOR is van mening, dat het doel van de Stichting Pensioenlegioen vele gepensioneerden zal aanspreken, maar ook, dat gelet op de gemaakte afspraken en het ingezette traject m.b.t. het nieuwe pensioenstelsel deze actie weinig ans van slagen lijkt te hebben.

Het bestuur heeft daarom besloten niet als VOR in te gaan op de oproep om deze Stichting financieel te ondersteunen, maar wel de leden te informeren zodat zij individueel kunnen besluiten dit wel te doen.

Via onderstaande link vindt u verdere uitleg en de verwijzingen naar de brief van de Stichting en de overwegingen van Gerrit Jan Annevelink, de VOR vertegenwoordiger in de FOG-ABP.
 

Vraag kunstwerk Delftse MD-gebouw 1956

Bij de opening van het Delftse ‘MD-gebouw’ van 1956 schonk het personeel een kunstwerk voor in de hal als ‘blijvend aandenken’ in duurzaam materiaal. De uitleg ervan kwam in een inlegvel in het Tijdschrift voor K&L 1956 en in NGT Geodesia 1984, p. 218/219, toen onder de titel ‘Een ‘artistieke staalkaart’ uit 1956’.

Het was een modern kaartbeeld van het nieuwe gebouw en de omgeving op een metalen bloemblad!
In 1989 werd dit kunstwerk uit de hal verwijderd voor een montagefoto van de toekomstige satelliet ERS-1. Het kunstwerk werd eerst nog ergens in depot gehouden, maar is, voor zover bekend, nooit meer ergens herplaatst.


Weet één van u wellicht waar het bedoelde stuk is gebleven na 1989 en nog belangrijker: waar het nu is?
Kunt u helpen, stuur u reactie dan naar het VOR secretariaat via het contactformulier.
 

Voortgang oprichting Commissie Kennis

De werkgroep Commissie Kennis i.o. heeft de voortgang van hun werk uiteen gezet om alle leden op de hoogte te houden.

Gekozen is voor organisatie rond de kennisvelden die ook bij RWS worden gehanteerd. Zoals bekend is aan alle VOR-leden een Nieuwsflits gestuurd met de vacatures voor de nieuwe commissie en het bijbehorende functieprofiel. Enkele belangstellenden hebben zich al gemeld en hebben al contact gehad met de portefeuillehouder Commissie Kennis. Aanmelding is nog mogelijk.

Later zal alle VOR-leden de mogelijkheid worden geboden zich in te schrijven als belangstellende bij de Commissie Kennis, waarmee men bij door deze commissie georganiseerde bijeenkomsten gedurende twee weken voorrang heeft bij aanmelding. Na de genoemde veertien dagen is inschrijving open voor alle VOR-leden.

De mogelijkheid voor deze aanmelding als belangstellende voor de commissie zal worden aangekondigd in de Nieuwsbrief en op deze website. Het streven is in de loop van oktober 2020 e.e.a. te realiseren.

De huidige stand van zaken rond de oprichting van de Commissie Kennis en de gekozen uitgangspunten kunt u lezen via onderstaande link.


Steun de VOR financieel, het kost u niets

Bovenaan deze website staat de verbinding met “Sponsorkliks”.
Deze button geeft u de mogelijkheid de VOR financieel te steunen zonder dat het u iets kost.

Enkele jaren geleden heeft de VOR een aantal uitbetalingen gehad, omdat leden via deze link de normale website van veel bedrijven als Bol.com, Mediamarkt, maar ook Booking.com (en nu ook Thuisbezorgd.nl !!) opzochten en bestellingen plaatsten.

Kopen via Sponsorkliks maakt uw aankoop niet anders, het enige dat u behoeft te doen is een extra button aanklikken en u steunt de VOR.

Helaas is er de laatste jaren vrijwel gen gebruik meer van gemaakt, terwijl andere verenigingen een aardige extra bijdrage ontvingen via deze wijze van sponsering.
Dus bent u van plan iets online aan te schaffen, begin uw zoektocht via “Sponsorkliks” en u steunt de VOR.


Gevolgen van het Coronavirus voor activiteiten

Gezien alle adviezen rond het heersende Corona-virus en in het belang van de gezondheid van onze leden zijn momenteel BINNENLANDSE VOR-activiteiten,
DIE T/M SEPTEMBER ZOUDEN PLAATSVINDEN  geannuleerd.
Bij annulering krijgen deelnemers en de leden op de wachtlijst persoonlijk bericht en zal de eigen bijdrage worden gerestitueerd. Verdere afspraken  m.b.t. deze geannuleerde activiteiten vindt u via onderstaande link 

 


Jubileumbijeenkomst een jaar uitgesteld.

Toen de corona-uitbraak in maart zich bleek te verspreiden over grote delen van de wereld hadden we ons niet direct kunnen bedenken, dat dit zelfs de jubileumbijeenkomst in oktober zou verstoren.

We blijken echter nu, aan het begin van de herfst, nog midden in de pandemie te bevinden en voorzichtigheid is geboden en maatregelen noodzakelijk om een tweede golf aan besmettingen te voorkomen.

De eindejaarsbijeenkomst is altijd een gezellig samenzijn, het hernieuwen van contacten. In de huidige situatie waarbij het 1,5 meter afstand houden van mensen buiten het eigen gezin noodzakelijk is, is een dergelijk treffen niet te realiseren.

Dus is, in overleg met de locatie, besloten de jubileumbijeenkomst een jaar te verplaatsen. Hopelijk kunnen we volgend jaar op 7 oktober 2021 u allemaal verwelkomen in een ontspannen sfeer om alsnog ons 15-jarig bestaan te vieren.
 

Alternatieve vierdaagse 2020

Al jaren loopt Eef Hegeman, trekker van Commissie E en A, de vierdaagse van Nijmegen.

Dit jaar werd die tocht helaas afgelast om de bekende corona-redenen. Gelukkig was er voor fanatieke deelnemers de mogelijkheid een alternatieve route te lopen.


Ook Eef deed hieraan mee en schreef voor de VOR zijn jaarlijkse verslag en zorgde voor de nodige foto’s van voorgaande jaren, om een impressie te geven hoe het had kunnen en moeten worden.

Via de link kunt u lezen hoe het lopen hem in dit bijzondere jaar is bevallen.

Culturele zomer 2020

Nu veel concerten en festivals niet of sterk afgeslankt doorgaan, zoeken veel gezelschappen gelukkig toch nog manieren om hun publiek te “bedienen”.

We berichtten u daar al eerder over. Maar er is nationaal en regionaal veel aanbod, dus willen we er toch nog aandacht aan besteden.

Doordat er niet alleen in de Randstad enthousiast gezocht wordt om u op cultureel gebied het nodige te bieden, maar ook regionaal het nodige naar de huiskamers wordt gebracht is een volledig overzicht onmogelijk. Maar u treft via de link enkele voorbeelden aan.

Heeft u nog een goed advies over een ander theater laat u ons dat dan gerust weten dan voegen wij dat toe.


Agenda 2021 weer te bestellen

Ja !! Alle gebruikers van de papieren VOR-agenda kunnen gerust zijn. Ook voor 2021 zijn er weer exemplaren te bestellen.

De inhoud is weer volledig in onze eigen Nederlandse taal (vorig jaar was dat eenmalig niet het geval). De indeling is staand i.p.v. liggend (past wel in de bestaande omslag), zoals dat nu het geval is. Wellicht komt dat de overzichtelijkheid nog meer ten goede.

Dus wie zijn/haar afspraken niet kwijt wil raken in de cloud, wie geen risico wil lopen op een kapot scherm als zijn/haar agenda valt, gaat voor een origineel papieren VOR-agenda. De prijs is ongewijzigd € 6,50. Daarvoor heeft u weer een jaar alle afspraken op een rijtje.
Heeft u nog geen omslag, dan kunt u ook die, tegen meerprijs, bestellen.


Klik op deze link en u kunt bestellen, vanaf medio november worden de agenda’s verstuurd (kosten bij de prijs inbegrepen).
 

Regio-activiteiten, die landelijk zijn opengesteld.LET OP IN VERBAND MET HET CORONA-VIRUS KAN OP DIT MOMENT NIET VOOR ACTIVITEITEN WORDEN INGESCHREVEN  

HOUDT DEZE WEBSITE IN DE GATEN VOOR WIJZIGINGEN