sponsorklks

Verslagen

Smiley face Rijkswaterstaat is op zoek naar kennis en ervaring !!

BELANGRIJK:
RWS wil op korte termijn de staat van onderhoud en de functionele veiligheid van haar objecten gaan verbeteren.

Wellicht zijn er voor leden van de VOR mogelijkheden om hun kennis nogmaals ter beschikking te stellen.

Storingen en achterstallig onderhoud hebben al gauw grote maatschappelijke ontwrichting tot gevolg.
RWS wil daarom weer in control komen en wil dit samen met de markt èn met eigen deskundigheid oppakken en dus niet meer via “markt, tenzij...”. In het recente verleden kwamen veel objecten via prestatiecontracten onder de hoede van aannemers en kwam RWS meer op afstand te staan. Op een aantal punten verslechterde hierdoor de kwaliteit van diverse objecten.

Dit en de resultaten van een eerste inspectie van 460 objecten op het gebied van Fysieke Veiligheid, Cybersecurity, Assetmanagement en Functionele Veiligheid was aanleiding voor het Bestuur van RWS om vanuit een gewijzigde aanpak “meer samen met de markt” te starten met het project Functionele Inspecties en Testen (FIT) dat in fasen wordt uitgevoerd van 2017 tot 2020.

Wij hebben de Implementatieleider Jaap van Wissen bereid gevonden om op 2 maart om 10:00 uur in Westraven over zijn project een themabijeenkomst te verzorgen. Hij heeft aangegeven dat er de laatste jaren door reorganisaties, pensionering en andere werkwijzen, heel veel objecten kennis bij RWS is verdwenen. Wellicht zijn er voor leden van de VOR mogelijkheden om hun kennis nogmaals ter beschikking te stellen. Belangrijk is na te gaan hoe we deze kennis weer in de organisatie terug kunnen brengen. Een themasessie is hiervoor een uitgelezen gelegenheid.

Voor verdere informatie en inschrijving:


Smiley face Voor en Door Leden

Vergeet niet dat u ook kontakt kunt leggen met andere VOR-leden via de rubriek “Voor en Door Leden” om iets te kopen, verkopen, beschikbaar stellen of een andere oproep te plaatsen.

Zo wordt er door een van de leden momenteel een serie informatiebulletins over de Deltawerken aangeboden. Maakt u gerust gebruik van de mogelijkheid.

De VOR-site is er voor alle VOR-leden.


Smiley face College Zonnepanelen en energieopslag door hoogleraar TU Delft