Site bijgewerkt op 26 februari 2021
Site bijgewerkt op 26 februari 2021

 

Belangrijke zaken

sponsorklks

Verslagen van de meest recente activiteiten


Er is geen recente diashow aanwezig. Hierbij een compilatie van de vorige activiteiten.

Al gestemd?

Heeft u al gestemd?

Heeft u al uw papieren stembiljet teruggestuurd?

Hartelijk dank.


Het is belangrijk dat zoveel mogelijk leden hun stem kenbaar maken.

 

Wie heeft er een leuke foto van corona-proof bezig zijn

OPROEP Wie levert er leuke foto’s

Door de beperkingen van de corona-crisis zijn er geen VOR-activiteiten geweest. Daardoor missen we de gezellige samenkomsten, maar ook de verslagen en de foto’s.

In de afgelopen tijd hebben diverse leden oplossingen gezocht voor alle dingen die momenteel niet kunnen. Actieve leden hebben wellicht de kans gehad (even) te schaatsen, anderen hebben op een creatieve manier corona-proof carnaval/vasteloavend gevierd.

Heeft u foto’s die u wilt delen met andere VOR-leden, stuurt u die dan op, dan kunnen die tonen op de website nu de foto’s van 2019 wel voldoende bekend zijn.
De voorwaarden waaraan foto’s moeten voldoen willen ze op de website te plaatsen zijn zullen zo snel mogelijk worden gepubliceerd. Wilt u mee doen, dan kunt u vast op zoek naar de leukste “plaatjes”.
 

AV 2021 jaarstuk

LET OP. UPDATE 
 


Op 18 februari wordt de digitale algemene jaarvergadering 2021 geopend,
Vanaf die datum kunt u ook het Definitieve AV2021 jaarstuk lezen.

In de Nieuwsflits waarin de de opening van de AV wordt aangekondigd staat een link waarmee u het jaarstuk direct kunt bereiken.

Heeft u de Nieuwsflits niet bij de hand dan kan het ook op de reguliere manier: door in te loggen bij intranet (bovenaan deze pagina) m.b.v. uw e-mailadres en wachtwoord en daarna linksboven (streepjes) "documenten downloads" te kiezen. Bij de documenten staat dan bovenaan het AV 2021 jaarstuk.

 

Aanmelding interesse in activiteiten Commissie Kennis

Eind augustus werden leden opgeroepen, die interesse hadden in een lidmaatschap van de Commissie Kennis, zich te melden. Het ging daarbij  om vrijwilligers

Nu is een volgende stap mogelijk. U kunt vanaf nu aangeven of u (extra) geïnteresseerd bent in de door deze commissie te organiseren activiteiten, zoals  kennis gerelateerde themabijeenkomsten, lezingen, excursies e.d. Dat betekent dus niet dat u plaats neemt als vrijwilliger in de commissie Kennis.

Als u dit aan geeft, wordt u (met andere leden die deze interesse kenbaar hebben gemaakt) 14 dagen eerder dan de andere VOR-leden op de hoogte gesteld van de activiteiten van de commissie. Twee weken later wordt inschrijving mogelijk voor alle VOR-leden. 

Uiteraard kost het u niets extra om u op te geven als geïnteresseerde in de activiteiten van de Commissie Kennis. Zoals gesteld is de commissie er voor alle VOR-leden.  


Hoe u deze interesse kenbaar kunt maken? Klik door en u leest het precies.

STEMBILJET INGEVULD? LET OP

Heeft u gestemd? Fijn !!! Uw mening is belangrijk.

Let wel op: als u uw keuze heeft aangekruist, vouw het formulier dan dubbel en plaats het zo in de enveloppe, dat het retour adres: VOR AV 2021-stemcommissie zichtbaar is.      Daarna kunt u de enveloppe dicht plakken en zonder postzegel terug sturen.
 

Algemene Jaarvergadering 2021 Wat moet ik ermee?

UPDATE   UPDATE 

Zoals in de Nieuwsbrief van januari vermeld, is de vereniging verplicht elk jaar voor 1 mei een algemene jaarvergadering organiseren o.a. voor goedkeuring van de financiële stukken. Het is i.v.m. de corona-crisis mogelijk de vergadering vier maanden uit te stellen, maar het bestuur heeft besloten dit niet te doen.

Wij berichtten u daarom al enkele keren over de “digitale AV”. In de Nieuwsbrief en de Nieuwsflits van 16 februari kunt u lezen wat u daarvan kunt verwachten.

Vanaf de opening van de AV op 18 februari staat het definitieve AV 2021 jaarstuk op intranet.

Zo kunt u allemaal meedenken, “praten” en stemmen over de VOR, 100 procent “Corona-proof” en zelfs zonder reizen.
 

Voortgang oprichting Commissie Kennis

Het Plan van Aanpak om te komen tot de commissie Kennis is inmiddels door het bestuur vastgesteld en het eerste gesprek met belangstellenden om zitting te nemen de commissie is inmiddels geweest.

In de komende maanden zullen tezamen met de belangstellenden de eerste ideeën over de activiteiten van de commissie worden uitgewerkt en mogelijk al een start gemaakt worden met een enkele activiteit. In de Algemene Vergadering (AV) van 2021 zal de commissie Kennis formeel worden ingesteld en vervolgens kunnen de leden van de commissie door het bestuur worden benoemd. Het Plan van Aanpak staat op de VOR-intranet. Er zijn nog altijd een aantal vacatures.

Aan de AV zal ook voorgesteld worden het Huishoudelijk Reglement te wijzigen door het opnemen van de commissie Kennis en het laten vervallen de commissie Kenniskring.

Een en ander is conform het rapport van de werkgroep Lips c.s. die in de AV van 19 februari 2020 is vastgesteld. Met de naamswijziging van commissie Kenniskring in commissie Kennis wil de werkgroep, gezien de belangstelling bij de VOR leden, een accentverschuiving in taken tot uiting laten komen: minder accent op acquisitie en beschikbaar stellen van aanwezige kennis en ervaring bij VOR-leden aan RWS en meer aandacht voor kennisdelen voor alle VOR-leden.
 

Agenda 2021 nog enkele beschikbaar

Ja !! Alle gebruikers van de papieren VOR-agenda kunnen gerust zijn. Ook voor 2021 zijn er weer exemplaren te bestellen.

MAAR ER ZIJN NOG SLECHTS ENKELE EXEMPLAREN BESCHIKBAAR


De inhoud is weer volledig in onze eigen Nederlandse taal (vorig jaar was dat eenmalig niet het geval). De indeling is staand i.p.v. liggend (past wel in de bestaande omslag), zoals dat nu het geval is. Wellicht komt dat de overzichtelijkheid nog meer ten goede.

Dus wie zijn/haar afspraken niet kwijt wil raken in de cloud, wie geen risico wil lopen op een kapot scherm als zijn/haar agenda valt, gaat voor een origineel papieren VOR-agenda. De prijs is ongewijzigd € 6,50. Daarvoor heeft u weer een jaar alle afspraken op een rijtje.
Heeft u nog geen omslag, dan kunt u ook die, tegen meerprijs, bestellen.


Klik op deze link en u kunt bestellen,  (verzendkosten bij de prijs inbegrepen).