× VORinloggen VOR leden

Wilt u aangemeld blijven
Site bijgewerkt op 28 januari 2023
Site bijgewerkt op 28 januari 2023

 

Belangrijke zaken

Verslagen van de meest recente activiteiten

8 januari 2023 Overleden de heer Martin op 't Hof

voor meer informatie kijk bij de familieberichten


Diashow van de meest recente activiteit
Nieuwjaarslunch Groningen - Drenthe

Smiley face Wijziging vorm Algemene Vergadering 2023

BELANGRIJK

Zoals in de Nieuwsflits van 28 januari is aangekondigd wordt de Algemene Vergadering (AV) 2023 gehouden op 7 maart in de Weistaar in Maarsbergen, omdat de noodwet corona grotendeels is vervallen en een digitaal/schriftelijke AV op basis van die wet niet meer mogelijk is.

De digitaal/schriftelijke commentaarrondes blijven van groot belang als enquête om de wensen en meningen over de toekomst en het reilen en zeilen van de VOR van alle leden te vernemen.

De geplande interessante themamiddag op 7 maart blijft onderdeel van het programma en nadere informatie over de inhoud wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Heeft u die Nieuwsflits niet meer in uw bezit dan kunt u die lezen via de onderstaande link.

Rectificatie

De themabijeenkomst, waarbij ook de uitslag van de stemming van de AV 2023 wordt bekend gemaakt en er kennis wordt gemaakt met de nieuwe bestuursleden is op 7 maart en niet, zoals in de Nieuwsflits vermeld is, op 1 maart.

Verdere informatie en mogelijkheid tot inschrijving volgen.
 

Stedenreis Kopenhagen: al 28 aanmeldingen


Personeelsvereniging de Triangel heeft een reis naar Kopenhagen georganiseerd voor 6 t/m 10 mei.

Ook VOR-leden kunnen zich hier voor inschrijven. Dus heeft u behoefte om begin mei een gezellige stedentocht mee te maken, schrijf u dan snel in. Inmiddels hebben al 28 personen dit gedaan (ook al is dat wellicht niet zichtbaar in de agenda door de externe organisatie)

 

Wie weet alles over RWS

Wie heeft er een enorm geheugen als het gaat om de geschiedenis van RWS.

I.v.m. de viering van RWS 225 is Rijkswaterstaat op zoek naar gegevens m.b.t. de vrouwen- emancipatie binnen de dienst.
Bekend is dat binnen RWS in 2017 Michele Blom de eerste vrouwelijke DG was, en in 2003 Ineke van der Hee de eerste vrouwelijke HID.

Maar wie weet het antwoord op de volgende vragen:  Wie was de eerste vrouwelijke directeur, en wanneer?  Wie was het eerste vrouwelijke afdelingshoofd of dienstkringhoofd, en wanneer?  Wie was de eerste vrouwelijke ingenieur, dus wie was de Aletta Jacobs van RWS?

Antwoorden graag via het contactformulier (bovenaan deze website "contact").

Buitenlandse VOR reis

De VOR is weer los met het organiseren van een reis. Na drie jaar onderbreking door corona, heeft de reiscommissie, weer een reis kunnen organiseren. Deze keer gaat de reis naar Puglia, in de hak van Italië. Sfeervolle Zuid-Italiaanse dorpjes, ruige kustlijnen, druipsteengrotten, olijfbomen, wijngaarden zijn kenmerken van dit gebied.
De reis voor 40 personen was binnen drie uur vol! Een ongelooflijk mooi resultaat. Het geeft duidelijk aan dat de leden het fijn vinden om vanuit de VOR samen op reis te gaan. Een tweede reis met iets andere voorwaarden is ook volgeboekt met de leden de zich hadden gemeld voor de eerste.

Had u ook mee willen gaan? Kijk in de agenda of er nog ruimte is of neem contact op met de organisatoren. Zo niet? Meldt u dan in ieder geval aan voor de wachtlijst. Wie weet komt er door een afmelding toch nog plaats beschikbaar. Nadere informatie m.b.t. aanmelding en organisatie via onderstaande link. Verdere inlichtingen over de reis kunt u lezen via de agenda hierboven.

100 jaar RIZA

Het RIZA (Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling) was de natuur -en milieudienst van Rijkswaterstaat gericht op de zorg voor de binnenwateren.

Het RIZA bestaat niet meer, maar honderden oud-Rizanezen zijn er nog wel. Daarom werd ook de VOR benaderd in de zoektocht naar de oud-medewerkers van RIZA met de volgende oproep:
Honderd jaar geleden werd RIZA opgericht. Aanleiding om een feestelijke RIZA Reünie te organiseren op vrijdag 12 mei 2023. Aanmelding was echter mogelijk tot 15 november.

Maar er is ook een plan om een digitaal RIZA herinneringsboek te gaan maken. Wilt u hieraan meewerken stuur dan een berichtje aan rizareunie@gmail.com

Voor alle informatie over het herinneringsboek en alle contactgegevens klik hier onder.

Agendakleuren veranderd

Regelmatig zijn er activiteiten die regionaal worden aangeboden en na veertien dagen landelijk worden opengesteld. Zijn er nog plaatsen vrij (of wilt u op de wachtlijst geplaatst worden) dan kunt u aan de kleur van de activiteit op de agenda zien of alle VOR-leden zich kunnen inschrijven.

Door het live gaan van de van de VOR-Agenda App zijn de kleuren aangepast. We onderscheiden nu de volgende kleuren:
 
Zwart U kunt zich opgeven voor deze activiteit
Groen U heeft zich opgegeven voor deze activiteit
Paars De activiteit is vol maar u kunt zich aanmelden voor de wachtlijst
Blauw Regioactiviteit, wordt binnenkort opengesteld voor alle leden
Rood De activiteit is gesloten voor aanmelding.
Grijs Vooraankondiging van activiteit.

Opgeven kan door na ingelogd te zijn bij de zwart gekleurde activiteiten op het plusje in het zwarte rondje te klikken.

Het plaatsen op de wachtlijst is overigens altijd zinvol, het komt nogal eens voor dat aanmeldingen worden ingetrokken. En als de wachtlijst heel lang wordt, wordt de activiteit vaak nog een keer georganiseerd.


 

RWS 225 jaar update

Op deze website en in de Nieuwsbrief las u al dat RWS dit jaar 225 jaar bestaat. Zoals vermeld wordt dit gemarkeerd met een groot jubileumprogramma.

De DG en het kernteam riepen ook VOR-leden op om deel te nemen aan de organisatie. RWS wil vieren, verbinden en inspireren, terugkijken en vooruitblikken.

Rondom deze evenementen moet van alles worden geregeld.

Op 15 februari van 13:00 tot 15:00 uur wordt in Westraven Utrecht een sessie georganiseerd voor de vrijwilligers, die willen bijdragen aan de evenementen van RWS 225 jaar.

Mocht u interesse hebben meldt u dan uiterlijk 29 januari hiervoor aan via het mailadres: rws225jaar@rws.nl. U ontvangt dan een persoonlijke uitnodiging voor deze sessie.
Mocht u die dag niet kunnen, schroom dan niet om alsnog contact op te nemen!

Inschrijving voor bijeenkomst AV 2023 opengesteld

Zoals vermeld in de Nieuwsflits van 13 januari is in de procedure van de Algemene Vergadering (AV) 2023 ook de fysieke bijeenkomst opgenomen, waarbij de onderwerpen uit het Concept Jaarstuk AV 2023 mondeling kunnen worden besproken met bestuur en andere leden. Op 1 februari bent u van harte welkom in Westraven, Utrecht.

Inschrijving is echter noodzakelijk en kan tot en met 26 januari a.s.

Kom naar Utrecht en praat mee.
 

Foto VOR kerstkaart

Hopelijk heeft u inmiddels allemaal de kerstkaart van de VOR ontvangen. Ongetwijfeld zal de prachtige foto op de voorkant u opgevallen zijn.

Op de achterkant staat de maker hiervan vermeld, die deze mooie foto beschikbaar heeft gesteld n.l. onze VOR fotograaf Cor Huijgens. Hij is al jaren bekend om zijn foto’s van o.a. kraanvogels, die u ook op de kerstkaart ziet.
Omdat de naam van Cor wat klein uitgevallen is, willen we hem hier nog nadrukkelijk noemen en bedanken voor het feit dat wij deze foto mochten gebruiken


Uiteraard is gebruik door derden alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Cor Huijgens.

Cor bedankt !!
 

Stichting Sociaal Fonds: contact

In de Nieuwsbrief van december heeft u kunnen lezen dat gepensioneerden van het ministerie een beroep kunnen (blijven) doen op Stichting Sociaal Fonds, waarbij van deze oud medewerkers (m/v) zelfs geen lidmaatschapsbijdrage meer wordt gevraagd.

Door omstandigheden konden wij de website van het fonds niet vermelden. Daarom hierbij alsnog alle gegevens via:
www.sociaalfondsminienw.nl

Checklist Erfgoed RWS

In augustus hebben we u geïnformeerd over zaken die u thuis heeft, die mogelijk nog een historische betekenis voor Rijkswaterstaat hebben, zoals boeken, instrumenten, documenten, tekeningen, aandenkens, enzovoorts.

De leden en/of regiocontactpersonen) met dergelijke zaken of vragen kunnen zich melden via het contactformulier op de website.
De VOR speelt deze melding door aan de leden van het Team Erfgoed RWS, die dan contact opnemen met betrokkene.

Het Team Erfgoed RWS heeft een checklist opgesteld waarmee u na kunt gaan of de zaken die u in uw bezit heeft en eventueel af wilt staan aan het team een interessant erfgoed object is of kan zijn.
De gehele brief staat op de VOR-website en is te lezen via onderstaande link.

RWS 225 jaar update

RWS 225 jaar, 1798-2023


Deze zomer stelden wij u al op de hoogte van het feit dat Rijkswaterstaat volgend jaar 225 jaar bestaat. Er werd toen een oproep geplaatst voor iedereen die een bijdrage wilde leveren aan het programma dat RWS voor die gelegenheid ging opstellen.

Inmiddels heeft de heer Bert Toussaint, namens het kernteam RWS 225, de VOR een brief gestuurd met het motto en het programma van de viering met een aantal kernelementen.
Met een estafette-opzet presenteert elke regionale dienst zich in 2023 in een bepaalde periode in het jaar, om dan het stokje door te geven aan de volgende regio.

Lees de volledige brief