Site bijgewerkt op 28 november 2020
Site bijgewerkt op 28 november 2020

 

Belangrijke zaken

sponsorklks

Verslagen van de meest recente activiteiten

13 november 2020 Overleden de heer G.J.C. (Giel) Frijns

11 november 2020 Overleden de heer Douwe van t Zet

11 november 2020 Overleden de heer Martin van Heesch

voor meer informatie kijk bij de familieberichtenEr is geen recente diashow aanwezig. Hierbij een compilatie van de vorige activiteiten.

Smiley face Vacatures Commissie Kennis i.o.

In augustus j.l. ontving u een Nieuwsflits met de voortgang van de oprichting van de Commissie Kennis i.o. waarin kandidaten werden opgeroepen voor lidmaatschap van deze commissie.
Die oproep leverde gelukkig enkele goede reacties op en enkele leden zijn al betrokken bij het verder uitwerken van de plannen.


Er zijn echter nog vacatures, Wellicht twijfelde u nog of u voldoende tijd had of zag u nog op tegen het vergaderen via het internet.
Wilt u nadere inlichtingen of heeft u al besloten dat het meewerken in  van zo’n commissie iets voor u is, klik dan op onderstaande link en meldt u (aan). De VOR heeft u nodig.

Smiley face Sponsorkliks: NIET VERGETEN

Deze week is het Black Friday, met hoge kortingen bij veel winkels.
Ondanks de naam worden de kortingen meestal een hele week verrekend.

Vorige jaar werd in die periode viermaal zoveel gekocht als op andere dagen.
Verder worden we dit jaar extra gestimuleerd vroeg inkopen te doen en is online kopen corona-proof.

Vergeet u daarbij de VOR niet mee te laten genieten.


Directe link naar Black Friday pagina van VOR:
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?category=29&club=4351
 

Overweegt u wijziging van zorgverzekering?

Wist u dat u via Sponsorkliks ook Independer kunt gebruiken om uw zorgverzekering te wijzigen? De VOR ontvangt dan  een commissie.

Hoe u dit kunt regelen kunt u lezen via onderstaande link.

 

Wijzigingen binnen bestuur

Zoals in de Nieuwsflitsen van 15 en 18 september en de Nieuwsbrief van november vermeld hebben er wijzigingen plaats gevonden in de samenstelling en taakverdeling binnen het bestuur.
Het overzicht kunt u bekijken via onderstaande link.

Aanmelding interesse in activiteiten Commissie Kennis

Eind augustus werden leden opgeroepen, die interesse hadden in een lidmaatschap van de Commissie Kennis, zich te melden. Het ging daarbij  om vrijwilligers

Nu is een volgende stap mogelijk. U kunt vanaf nu aangeven of u (extra) geïnteresseerd bent in de door deze commissie te organiseren activiteiten, zoals  kennis gerelateerde themabijeenkomsten, lezingen, excursies e.d. Dat betekent dus niet dat u plaats neemt als vrijwilliger in de commissie Kennis.

Als u dit aan geeft, wordt u (met andere leden die deze interesse kenbaar hebben gemaakt) 14 dagen eerder dan de andere VOR-leden op de hoogte gesteld van de activiteiten van de commissie. Twee weken later wordt inschrijving mogelijk voor alle VOR-leden. 

Uiteraard kost het u niets extra om u op te geven als geïnteresseerde in de activiteiten van de Commissie Kennis. Zoals gesteld is de commissie er voor alle VOR-leden.  


Hoe u deze interesse kenbaar kunt maken? Klik door en u leest het precies.

Vacatures Commissie E&A

Zoals uit verhalen in de Jubileumuitgave van het VOR-bericht weer duidelijk werd: verenigingen, ook de VOR, functioneert mede dankzij de inzet van vrijwilligers.

Bij de Commissie Evenementen en Activiteiten (E&A) zijn twee vacatures ontstaan en wel in de in de regio Noord-Holland/Flevoland en het gebied Zeeland/West Brabant. De commissieleden organiseren in principe in duo’s activiteiten in de eigen regio en landelijke activiteiten worden geregeld door meerdere personen.

Leden, die in genoemde gebieden de weg kennen, zo mogelijk nog een netwerk hebben binnen of buiten de waterstaat en er plezier in hebben om voor hun oud-collega’s leuke en interessante dingen te organiseren zijn van harte welkom.
Verdere gegevens leest u via onderstaande link.

Sponsorkliks door leden gebruikt !!

Eerder dit jaar hebben wij u gewezen op de mogelijkheid om bij veel grote en minder grote bedrijven online te kopen en daarbij de VOR te laten mee profiteren zonder dat het u iets kost.

Gaat u via de Sponsorkliks knop op onze website naar de website van de leverancier, dan krijgt de VOR een percentage sponsorgeld.

En u heeft aan de vereniging gedacht.

De VOR heeft voor het eerst in lange tijd weer een bedrag toegekend gekregen. Van harte dank.
En gaat u inkopen doen voor de feestdagen bij bijvoorbeeld Bol.com, klikt u dan op de knop en u doet de vereniging opnieuw een plezier.

Varen doe je samen,

'VAREN DOE JE SAMEN!'

De NIEUWSBRIEF 10 - OKTOBER 2020 is uitgekomen
met de onderwerpen: Zes tips voor het winterklaar maken van uw boot, Waterpeilen en waterstanden binnenwateren en Varen in het najaar.
 
(zie)

Gezocht oud weginspecteur/kantonnier Ring A10

Dit najaar is het 30 jaar geleden dat de Ring A10 werd ‘voltooid’. De komende weken gaat men bij RWS West-Nederland Noord in samenwerking met de Corporate Dienst hier op verschillende manieren aandacht aan geven.

Graag zou men ook een interview/podcast willen opnemen met een weginspecteur/kantonnier, die de aanleg van de A10 heeft meegemaakt vanuit zijn/haar dienstauto en verhalen zou willen delen over de belevenissen op de toen nog piepjonge A10.  Welk VOR-lid kan helpen.

Reacties, graag met spoed, via het contactformulier van de VOR en/of een mail naar webredactie@vorrws.nl

Agenda 2021 nog steeds te bestellen

Ja !! Alle gebruikers van de papieren VOR-agenda kunnen gerust zijn. Ook voor 2021 zijn er weer exemplaren te bestellen.

De inhoud is weer volledig in onze eigen Nederlandse taal (vorig jaar was dat eenmalig niet het geval). De indeling is staand i.p.v. liggend (past wel in de bestaande omslag), zoals dat nu het geval is. Wellicht komt dat de overzichtelijkheid nog meer ten goede.

Dus wie zijn/haar afspraken niet kwijt wil raken in de cloud, wie geen risico wil lopen op een kapot scherm als zijn/haar agenda valt, gaat voor een origineel papieren VOR-agenda. De prijs is ongewijzigd € 6,50. Daarvoor heeft u weer een jaar alle afspraken op een rijtje.
Heeft u nog geen omslag, dan kunt u ook die, tegen meerprijs, bestellen.


Klik op deze link en u kunt bestellen, vanaf medio november worden de agenda’s verstuurd (kosten bij de prijs inbegrepen).
 

Smiley face Vacatures bestuur VOR

Het bestuur zoekt vanaf de komende Algemene Vergadering (begin 2021) nieuwe, enthousiaste, sociale ‘jonge’ leden die bereid zijn zich als lid van het bestuur in te zetten voor de VOR.

De VOR functioneert dankzij de enthousiaste inzet van vrijwilligers, zowel in het bestuur als in de commissies. De samenwerking tussen bestuur en commissies is dan ook gebaseerd op onderling vertrouwen. Dit betekent dat het bestuur naast haar formele taken zich vooral richt op het ondersteunen van (de vrijwilligers in de) commissies.

De voorzitter wordt in functie gekozen door de AV. De overige functies, secretaris, penningmeester en portefeuillehouder van een commissie worden binnen het bestuur verdeeld.

Wilt u meer informatie of heeft u belangstelling voor de functie voorzitter of als lid van het bestuur laat dat dan weten door te mailen naar de voorzitter a.i. Hans Derks voorzitter@vorrws.nl. Nadere informatie vindt u via onderstaande link.

In memoriam Martin van Heesch

Tot onze grote schrik kregen we de mededeling dat Martin van Heesch op 11 november aan COVID-19 is overleden. We hadden al eerder gehoord dat hij het corona-virus had opgelopen en daar zo ernstig ziek van was dat hij in het ziekenhuis was opgenomen en zelfs op de IC lag.
Kenmerkend voor Martin was het feit, dat hij zijn dochter nog de vereniging had laten bellen om vervanging te regelen voor zijn vrijwilligerswerk voor de VOR.


Martin was een enthousiast VOR-vrijwilliger vanaf het eerste uur. Hij was al lid van de commissie Helpdesk, die jaren geleden omgedoopt werd in de Commissie Sociaal.  In die commissie werd zijn werk voor leden bij verjaardagen, maar ook in moeilijke tijden, zeer gewaardeerd, net als zijn inbreng tijdens de vergaderingen.  

Gezond en energiek als hij was, kon ook sportief Nederland op hem rekenen als scheidsrechter. Dat zo onverwacht voor hem het eindsignaal zou klinken had niemand zien aan komen.

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen en alle anderen die hem lief waren heel veel sterkte toe en hopen dat de mooie herinneringen een troost mogen zijn.
 

In memoriam Douwe van t Zet

Douwe van ’ t Zet was sinds eind 2014 lid van de commissie E&A van de VOR.

Altijd enthousiast en goed gemutst heeft hij vele activiteiten voor onze leden georganiseerd.
Hij wilde iedereen zoveel mogelijk verwennen met een aantrekkelijk en goed verzorgd programma, waarbij de gezelligheid en het sociale contact een belangrijke rol speelden.
En dat lukte hem uitstekend.

Tijdens de vergaderingen kon hij rustig en weloverwogen op het juiste moment met goede suggesties komen.
Ondanks zijn ziekte, die hem steeds meer beperkte, is hij tot kort voor zijn overlijden betrokken gebleven bij het voorbereiden van activiteiten voor onze leden.

Helaas hebben we ze voor dit jaar allemaal moeten annuleren vanwege de Corona.
Wij zullen hem missen maar volgend jaar toch nog kunnen genieten van de voorbereidingen van door hem voorbereide activiteiten die dit jaar niet zijn doorgegaan.

Wij wensen zijn geliefden veel sterkte met hun verlies.
 

Voortgang oprichting Commissie Kennis

Het Plan van Aanpak om te komen tot de commissie Kennis is inmiddels door het bestuur vastgesteld en het eerste gesprek met belangstellenden om zitting te nemen de commissie is inmiddels geweest.

In de komende maanden zullen tezamen met de belangstellenden de eerste ideeën over de activiteiten van de commissie worden uitgewerkt en mogelijk al een start gemaakt worden met een enkele activiteit. In de Algemene Vergadering (AV) van 2021 zal de commissie Kennis formeel worden ingesteld en vervolgens kunnen de leden van de commissie door het bestuur worden benoemd. Het Plan van Aanpak staat op de VOR-intranet. Er zijn nog altijd een aantal vacatures.

Aan de AV zal ook voorgesteld worden het Huishoudelijk Reglement te wijzigen door het opnemen van de commissie Kennis en het laten vervallen de commissie Kenniskring.

Een en ander is conform het rapport van de werkgroep Lips c.s. die in de AV van 19 februari 2020 is vastgesteld. Met de naamswijziging van commissie Kenniskring in commissie Kennis wil de werkgroep, gezien de belangstelling bij de VOR leden, een accentverschuiving in taken tot uiting laten komen: minder accent op acquisitie en beschikbaar stellen van aanwezige kennis en ervaring bij VOR-leden aan RWS en meer aandacht voor kennisdelen voor alle VOR-leden.
 

Wie was betrokken bij de Arnhemse Defensiehaven?

In opdracht van de Gemeente Arnhem is Erfgoed Gelderland bezig met een onderzoek naar de geschiedenis van een onderdeel van de IJssellinie – de Defensiehaven in Arnhem.
Hiertoe hebben zij al diverse oud-militairen geïnterviewd die daar gestationeerd geweest zijn in de jaren vijftig en zestig.


In deze interviews hoorden zij o.a. dat medewerkers van Rijkswaterstaat mee werkten aan de oefeningen. Het perspectief van de mensen van Rijkswaterstaat ontbreekt tot nu toe echter in het onderzoek.

De vraag is nu of er een VOR-lid is, die inderdaad als Rijkswaterstaat-medewerker bij de Arnhemse Defensiehaven is geweest, en of hij/zij hen daar telefonisch wat meer over zou wil vertellen?

 

Schrijver zoekt hulp

De webredactie heeft van buiten de VOR of RWS het verzoek gekregen om een oproepje te plaatsen.

Betrokkene schrijft momenteel een boek, waarin één van de hoofdfiguren eind jaren zestig, begin jaren zeventig in Delft aan de TH gaat studeren en daarna, misschien via een tussenstap bij TNO, bij Rijkswaterstaat in Utrecht werk vindt.


Zelf heeft de schrijver echter te weinig kennis van de studie en de omstandigheden bij de betrokken instanties. Dus is hij op zoek naar iemand die ervaringen heeft die aansluiten bij die van de bedoelde hoofdfiguur. De schrijver wil graag meer weten over de inhoud van het studieprogramma van toen en de toepassingen in het werk.

Wilt u helpen stuur dan even een reactie aan de webredactie (webredactie@vorrws.nl) dan brengen wij u met de schrijver in contact.

Al weer een VOR-lid Koninklijk onderscheiden

Wat steeds weer opvalt is, dat vrijwilligers bij een vereniging op het moment dat zij in de schijnwerpers komen te staan steun en toeverlaat blijken te zijn voor veel meer organisaties.

Dat geldt zeker voor de heer Henk Pasman, bij de VOR commissielid E&A. Op 19 augustus werd hij bij de Voorster Tennis Club, waar hij al 38 !! jaar vrijwilliger is Koninklijk onderscheiden.
Maar niet alleen bij de VOR en genoemde tennisclub is hij een zeer gewaardeerde organisator, ook: IVN-jeugdwerkgroep De Kleine Kaardebol te Zutphen, de Vogelwerkgroep De Oelewappers te Voorst, de Nationale Vereniging De Zonnebloem kunnen al jaren op zijn inzet als vrijwilliger rekenen, net als de Volleybalvereniging Voorst waar hij zich al 40 jaar voor in zet. Hij was daar o.a. trainer en scheidsrechter. Sinds 7 jaar is hij penningmeester van de Bridgeclub Vorden.


Al met al een lijst om stil van te worden. Gelukkig was de burgemeester van Voorst, dat bij het uitreiken van de onderscheiding niet. Ook de VOR feliciteert Henk Pasman van harte en ook wij hopen nog jaren van zijn activiteiten te mogen genieten.

TU Delft Sea Level Talks

In maart 2015 verstuurden de Technische Universiteit Delft voor het eerst Delta Links, een digitaal magazine over delta’s en watersystemen, gericht op de verbinding tussen onderzoek en praktijk. Sindsdien zijn twaalf uitgaven verschenen.

Naast speciaal voor DeltaLinks geschreven artikelen, verwijzen zij ook door naar reeds gepubliceerd werk en naar grote lopende projecten.

Zo wijzen nu op een vijftal web seminars over voortgaand onderzoek m.b.t. zeewaterstijging. Het gaat hier dus niet om een VOR-activiteit, maar wel om een vijftal, nog in 2020 te houden, digitale Sea Level Talks, waar een deel van de VOR-leden wellicht in geïnteresseerd is.

Verzoek Stichting Pensioenlegioen

Onlangs is de Stichting Pensioenlegioen opgericht. Deze Stichting Pensioenlegioen wil actie gaan voeren, te beginnen met advertenties en spotjes. Reden is het feit, dat al twaalf jaar lang de pensioenen niet zijn geïndexeerd.

Genoemde Stichting heeft de VOR schriftelijk om (financiële) steun gevraagd.

Het bestuur van de VOR is van mening, dat het doel van de Stichting Pensioenlegioen vele gepensioneerden zal aanspreken, maar ook, dat gelet op de gemaakte afspraken en het ingezette traject m.b.t. het nieuwe pensioenstelsel deze actie weinig ans van slagen lijkt te hebben.

Het bestuur heeft daarom besloten niet als VOR in te gaan op de oproep om deze Stichting financieel te ondersteunen, maar wel de leden te informeren zodat zij individueel kunnen besluiten dit wel te doen.

Via onderstaande link vindt u verdere uitleg en de verwijzingen naar de brief van de Stichting en de overwegingen van Gerrit Jan Annevelink, de VOR vertegenwoordiger in de FOG-ABP.
 

Regio-activiteiten, die landelijk zijn opengesteld.LET OP IN VERBAND MET HET CORONA-VIRUS KAN OP DIT MOMENT NIET VOOR ACTIVITEITEN WORDEN INGESCHREVEN  

HOUDT DEZE WEBSITE IN DE GATEN VOOR WIJZIGINGEN