sponsorklks

Verslagen

Smiley face Themasessie Tunnelveiligheid (helaas volgeboekt!)

Op vrijdag 24 november organiseert de VOR Kenniskring bij VCNL in Utrecht een themasessie over de tunnelveiligheid in Nederland. Alle VOR-leden kunnen zich voor deze bijeenkomst inschrijven, ook zij die niet zijn aangesloten bij de Kenniskring. 

Ronald Mante, trekker van het Steunpunt Tunnelveiligheid, zal ingaan op de ontwikkelingen van dit onderwerp en de consequenties van de invoering van de nieuwe Europese tunnelwetgeving. Patrick Elverdink zal, als decentraal veiligheidsfunctionaris, zijn recente praktijkervaringen met incidenten in de Leidsche Rijn tunnel met ons delen.

De themasessie wordt voortgezet met een bezoek aan en rondleiding in de Leidsche Rijn tunnel. Ter afsluiting volgt een lunch bij VCNL.

De bijeenkomst duurt van 10 uur tot rond 13.15 uur. Aanmelding is mogelijk via de mail aad.wilmink@ziggo.nl.


Bezoek RET en Trammuseum Rotterdam

Op 1 november kunt u met de VOR de Rotterdamse trammaatschappij (RET) en Trammuseum Rotterdam bezoeken.

Stichting RoMeO is een heel bijzondere vrijwilligersorganisatie, waar de historische collectie van de RET bij is ondergebracht.

De 125 vrijwilligers verzorgen elke zomer de toeristische lijn 10 en restaureren historische trams, die ook kunnen worden gehuurd.
Dankzij het enthousiasme en de grote professionaliteit blijven de trams uit vervlogen tijden zichtbaar in de stad en bewaard voor volgende generaties. Grijp uw kans om deze organisatie, hun medewerkers en hun prestaties van nabij te kunnen bekijken.

Uiteraard hoort een rit met de beroemde museumlijn 10 ook tot het programma.


College TU Delft over automatisch rijden en verkeersveiligheid

Prof.dr.ir H.van Lint is hoogleraar bij de Faculteit Verkeer en Vervoer van de TU-Delft. Deze Faculteit speelt wereldwijd een belangrijke rol bij de o.m de ontwikkeling van automatisch rijden. Daarvoor worden op dit moment op de Campus in Delft testfaciliteiten gerealiseerd.

Nederland is het eerste land in Europa waarbij door wetgeving geregeld wordt dat er proeven met auto’s en vrachtauto’s op de openbare weg uitgevoerd mogen worden.

Prof van Lint zal in zijn college op 25 oktober ingaan over het onderwerp automatisch rijden en de verkeersveiligheid. Na afloop is er ruime gelegenheid voor discussie en vragen.

Dit is de gelegenheid om door een vooraanstaand deskundige te worden geïnformeerd over de enorme veranderingen die met grote snelheid op ons af komen.

Programma duurt van 10:00 tot ca. 12:00 en wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.


 

Site bijgewerkt op 22 oktober 2017diashow van het laatst ontvangen verslag
Fietsen rondom Winterswijk.

Smiley face Oud-DG Bert Keijts overleden


http://corporate.intranet.rws.nl/Content/Media/94bdb4b6-65be-4286-b6ad-0d3e04955580/Bert_Keijts.jpg
 

In memoriam Bert Keijts, 1952-2017De betekenis van Bert Keijts voor de VOR is moeilijk te overschatten. Hij was als DG RWS de bestuurder die met kracht en overtuiging zich heeft ingezet voor de oprichting van onze vereniging voor oud-medewerkers van Rijkswaterstaat. Op zijn verzoek heeft een initiatiefgroep onder leiding van Lips Nijborg de levensvatbaarheid van zo’n vereniging in 2004 onderzocht naast andere organisatievormen. In oktober 2005 was hij stralend aanwezig bij de oprichting van de VOR.

Weinig leden van de VOR zijn op de hoogte van de omstandigheid, dat Bert toentertijd eigenlijk handelde in opdracht van de SG van Verkeer en Waterstaat. Deze laatste gaf hem de opdracht om in het kader van uitvoering van het toenmalige seniorenbeleid voor oud-medewerkers binnen Verkeer en Waterstaat uitdrukkelijk aandacht te besteden aan het welbevinden van medewerkers, die in die beginperiode van de nieuwe eeuw in grote aantallen met vervroegd pensioen gingen.

Dat hield direct verband met grootschalige taakstellingen, die erop neerkwamen dat Rijkswaterstaat fors moest inkrimpen. Als bestuurder heeft Bert zich weliswaar vierkant achter deze taakstellingen gesteld, maar zich tevens sterk gemaakt voor een concrete en aansprekende invulling van dat seniorenbeleid. Daarnaast heeft hij ervoor gezorgd, dat er zorgvuldig is omgegaan met de belangen van de medewerkers, die herplaatst moesten worden. Dat heeft hem in 2009 terecht de titel van overheidsmanager van het jaar opgeleverd.

Dat die zorgvuldigheid in goede balans was met zijn eerdergenoemde kracht en overtuiging heeft de VOR van dichtbij mogen ervaren. Hij zorgde ook in financieel opzicht voor een goede fundering van de VOR en wees tegelijk op de noodzaak voor de VOR om op langere termijn meer zelfredzaam te worden.

Bert was een ambitieus bestuurder met een warm hart voor Rijkswaterstaat en de VOR, zijn eigen seniorenclub. Dat betekende ook, dat hij niet toestond, dat de VOR een departementale club van oud-medewerkers zou worden. Oogluikend stemde hij ermee in, dat er toch een aantal Verkeer en Waterstaters konden toetreden tot de VOR als zij met Rijkswaterstaat een jarenlange band hadden opgebouwd.  

Hieruit bleek, dat Bert een eigenzinnig bestuurder was, die deze karaktertrek evenwel in balans wist te brengen met een ruimhartig optreden in zijn ondersteuning en trouw aan zijn eens gegeven woord. Voor goede argumenten en menselijke emoties bleek hij altijd gevoelig. Zij die hem van nabij kenden, wisten hoe ver die gevoeligheid kon gaan.

Zijn aanwezigheid op het eerste lustrum van de VOR in 2010 was tekenend voor zijn verbondenheid met onze vereniging. De VOR is zijn erelid veel dank verschuldigd. Wij zullen hem missen. Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote, zonen en verdere familie.

Het bestuur van de VOR

 

Monument van Riel