sponsorklks

Verslagen

Smiley face Datum college TU Delft

Let op !

De datum van het College aan de TU Delft is 17 april. Bij vergissing is op enkele plaatsen de datum 24 april vermeld !

Smiley face LET OP !!
Op 26 februari a.s. wordt de administratie voor de inning van de jaarlijkse contributiegelden in orde gemaakt. Gevolg zal zijn, dat van 24 februari tot en met  (uiterlijk) 28 februari er geen aanmeldingen voor activiteiten kunnen plaats vinden.
 

Financiƫle spelregels VOR

Zoals bekend, heeft de VOR sinds een aantal jaren een programma (CASH) dat de financiële administratie ondersteunt.

Om optimaal te profiteren van de mogelijkheden en de voordelen, die dit programma de vereniging biedt, is het van belang, dat de leden de eisen kennen, die dit programma aan de ontvangen betalingen stelt. 

Betalingen aan de VOR gaan via de ING rekening en worden door het programma toegekend aan kostenposten. Die posten zijn in de administratie terug te vinden. Zij vormen de grondslag voor de verantwoording van het bestuur aan de leden.

Het is dus van belang, dat alle leden op de hoogte zijn van de spelregels, die daarbij in acht moeten worden genomen.

De spelregels zijn op een rijtje gezet in een overzicht. Neemt u even de tijd en lees dat door en raadpleegt u de regels zo nodig nog een keer extra op het moment dat u zich op geeft voor een activiteit of bijvoorbeeld de contributie voor de vereniging wilt betalen. U kunt de spelregels nu vinden via de link hieronder en ze zijn altijd terug te vinden via Intranet - documenten downloads - naslagwerken.

 

Met de VOR naar het Europees Parlement in Brussel